Bestuur/Commissies

 

Minke Graafsma – Voorzitter
Marianne van Batenburg – Secretaris
Raf Pronk – Penningmeester
Christien Vermeer – Lid/Contactpersoon Muziekcommissie
Anneke de Wilde – Lid/Contactpersoon Activiteitencommissie

 

 

Secretariaat

 

Marianne van Batenburg

It Merkelân 39

9244CW Beetsterzwaag

Tel. 06-1320 2301

Email: mmatray@vanbatenburg.nl

 

 

Muziekcommissie

 

Ellen Graafland - Lid
Boukje Jagersma - Lid
Christien Vermeer – Contactpersoon Bestuur
Martijn Jager – Dirigent/Adviserend lid

Activiteitencommissie

 

Afke Landman - Lid
Anneke de Wilde - Contactpersoon Bestuur

Rommert Boersma - Lid

Het Algemeen Gemengd Koor Allégresse is lid van de Bond van Zangkoren in Friesland. Dit overkoepelende orgaan stimuleert de koorzang in Friesland, o.a. door een jaarlijks concours in Joure. Daarbij strijden 25 door loting bepaalde koren in 3 niveaus/categorieën.